Informatie voor ouders

Voor ouders is het soms een zoektocht naar de juiste ondersteuning en begeleiding/behandeling voor je kind. Er kunnen diverse dingen van invloed zijn op de ontwikkeling van je kind. Zo kan het gedrag van je kind veranderen waardoor je niet (meer) weet hoe hier mee om te gaan. Soms maakt een kind een heftige situatie mee waardoor er hulp nodig is om dit te verwerken.

Wellicht ontwikkelt je kind zich anders dan de meeste andere kinderen (op school of thuis) en zijn er zorgen over hoe je jouw kind het beste kan helpen. En soms heeft een kind moeite met het vinden van aansluiting bij leeftijdsgenoten en weet hij/zij niet goed hoe hij sociale contacten moet leggen.

Na aanmelding volgt een intakegesprek waarin we o.a. de hulpvraag en belangrijke andere achtergrondinformatie van u en uw kind bespreken. Als de hulpvraag helder is volgt het onderzoekstraject om een antwoord te vinden op de gestelde hulpvraag.

Als duidelijk is waar het gedrag door verklaard kan worden en wat de passende behandeling/begeleiding hier voor kan zijn, wordt in overleg met ouders het behandeltraject besproken. Ouders ontvangen altijd een rapportage waarin de informatie m.b.t. het onderzoek vermeld staat. Hierin worden ook concrete tips en adviezen opgenomen.

Vikids-Meisje-Viking-Avatar
Graag denk ik met jullie mee en kijken we samen welke ondersteuning het kind nodig heeft om weer verder te kunnen ontwikkelen en groeien.

Elke vraag rondom een kind/jongere is altijd maatwerk

Ik denk dan ook graag met mee welke ondersteuning het best passend is bij wat jouw kind nodig heeft. Dit kan op school zijn, maar ook in de opvoeding en ondersteuning van het kind.

Ik heb mij de laatste jaren gespecialiseerd in:

Het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, waaronder intelligentie- en dyslexieonderzoek

Het begeleiden van hoogsensitieve kinderen (en indien nodig ook de betrokken leerkrachten)

Het begeleiden en behandelen van kinderen met emotieregulatie problemen

Geweldloos verzet (in gezinnen/op scholen)

Executieve functieproblematiek

Het behandelen van kinderen met selectief mutisme én het begeleiden van de school/leerkrachten

Behandeling met behulp van de brain blocks methodiek (o.a. te gebruiken voor psycho-educatie)

Brain Blocks

Interesse? Ik neem graag contact met je op!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.